kod • słowa • emocje

blog Daniela Janusa

MazUNIX Dąbrowskiego

24 lipca 2011

Jeszcze Polska nie zginęła,  $ (ps ax | grep Polska)
póki my żyjemy.         && (ps ax | grep `whoami`)
Co nam obca przemoc wzięła,  $ sudo chown -R / `whoami`
szablą odbierzemy.
 Marsz, marsz, Dąbrowski,   $ ./Dabrowski
 z ziemi włoskiej do Polski.  /dev/polska
 Za twoim przewodem      $ ifconfig eth0 up
 złączym się z narodem.    $ telnet polska.pl